Transgraniczny szlak rowerowy „Beskidzkie Muzea”

19 stycznia 2015

Transgraniczny szlak rowerowy „Beskidzkie Muzea”

Szlak został wytyczony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Powiat Krośnieński we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Beskid Niski”, gminami powiatu krośnieńskiego oraz Urzędami Obwodowymi Okresów Świdnik, Stropkov i Humenne. Po stronie polskiej szlak jest oznakowany za pomocą tabliczek kierunkowych, opatrzonych logo „Beskidzkie Muzea” oraz dużych tablic informacyjnych. Łączna długość trasy wynosi 321 km , z tego po stronie polskiej – 235 km, a po stronie słowackiej 86 km. Cały szlak został podzielony na 13 tras. Pełny opis poszczególnych tras można znaleźć na stronie www.beskidniski.org.plSzlak rozpoczyna swój bieg w Krośnie, następnie przechodząc przez kolejne miejscowości gminy Wojaszówka dociera do malowniczo położonych granic naszej gminy, z roztaczającymi się widokami na Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie w Jaszczwi. W tejże miejscowości szlak przekracza drogę krajową nr 28, kierując się na Jedlicze. mapkalegenda
foto1foto2 Biegnąc przez kolejne miejscowości gminy, tj. .przez Jaszczew, Jedlicze, Żarnowiec, Długie mija kilka położonych w sąsiedztwie atrakcji turystycznych

Tuż przy drodze w Jaszczwi położony jest Dwór Stojowskich, obecnie siedziba Domu Ludowego i biblioteki. Dwór powstały w drugiej połowie XVIII wieku położony jest w otoczeniu kompleksu parkowo-ogrodowego. Parterowa budowla dworska została wzniesiona na planie mocno wydłużonego prostokąta, opatrzona na narożach alkierzami. Wnętrze dworu rozświetlają duże półkoliste okna ozdobione gzymsem. Dwuspadowy dach z doświetlającymi strych lukarnami zachował dawne pokrycie gontem. Z dawnego parku dworskiego pozostały lipy oraz okazały tulipanowiec amerykański.

Przejeżdżając przez Jedlicze warto zwrócić uwagę na zabytkowy kościół parafialny, wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1911-1925 wg projektu krakowskiego architekta Jana Sasa Zubrzyckiego. Na największą uwagę zasługują trzy ołtarze pochodzące z 1740 r., organy oraz płaskorzeźby i obrazy. Na przylegającym do kościoła cmentarzu warto obejrzeć zabytkową drewnianą kaplicę cmentarną z kryptą z 1864 r., oraz groby córek Marii Konopnickiej. foto3
foto4 Nieopodal kościoła znajduje się zespół pałacowo-parkowy z pałacem Stawiarskich, mieszczącym obecnie Liceum Ogólnokształcące. Reprezentacyjny pałac został wybudowany w 1925 r. przez Zofię i Waleriana Stawiarskich. Budynek został postawiony obok starego dworu, frontem do ulicy i kościoła. Wokół pałacu rozciąga się park .z kilkoma zachowanymi okazami starych dębów.
Podążając przez jedlicki rynek w kierunku Żarnowca i kolejnej atrakcji turystycznej, pokonujemy mostem urokliwy nurt rzeki Jasiołka i niebawem docieramy do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. foto5
foto6 Siedzibą Muzeum jest dworek z XVIII wieku, przebudowany z końcem XIX w., oraz zabytkowy park o powierzchni 3,5 ha, które przekazane zostały Marii Konopnickiej w 1903 r. w darze narodowym z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. Muzeum powołane zostało do życia przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1957 r. na podstawie aktu darowizny spadkobierców pisarki. W 1991 r. oddano do użytku budynek „Lamusa”, w którym mieszczą się ekspozycje, bogata w zbiory biblioteka, administracja Muzeum oraz pracownie i magazyny zbiorów.
Muzeum gromadzi obiekty z zakresu literatury polskiej XIX i XX wieku, sztuki i dziedzin pokrewnych oraz obiekty z epoki do wyposażenia pomieszczeń dworku. Do najcenniejszych zbiorów Muzeum należą rękopisy utworów Konopnickiej, listy poetki oraz innych pisarzy polskich z XIX i XX w.,
w tym Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego Stanisława Przybyszewskiego.Ponadto w Muzeum znajduje się największy w Polsce zbiór obrazów Marii Dulębianki, znakomitej malarki przełomu XIX i XX w. oraz kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów na biurko z XIX i XX w. Otaczający Muzeum zabytkowy park posiada dużo walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
foto7

Ostatni przystanek na szlaku w gminie Jedlicze to dworek Bobrowskich w Długiem. Dworek wybudowany w latach 1850-1899 przez hrabiego Władysława Bobrowskiego obecnie jest siedzibą Domu Dziecka. Budynek otoczony jest parkiem, na terenie którego znajduje się mały staw. Podczas drugiej wojny światowej w pałac trafił pocisk. Stracił wtedy część piętra, którego do dziś nie odbudowano.

Z dworkiem związana jest legenda o kobiecie w białej sukni wyłaniającej się w bezchmurne noce ze stawu. Wabi ona swoje ofiary i wciąga w toń stawu.

Z Długiego Transgraniczny szlak rowerowy podąża w stronę Kopytowej przechodząc na terytorium gminy Chorkówka.

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/