Dni Jedlicza -Gra terenowa „Ciekawe, bezpieczne wędrowanie”

4 lipca 2015

Dni Jedlicza
Gra terenowa „Ciekawe, bezpieczne wędrowanie”

Do organizacji imprez podczas Dni Jedlicza 04 lipca 2015 r. dołączyło Koło Turystyczne „Cyba”. W godzinach przedpołudniowych odbyła się gra terenowa „Ciekawe, bezpieczne wędrowanie”. Wzięły w niej udział zuchy z 11GZ „Laskowe orzeszki” z rodzicami oraz pani Lesława Twardzik z wnukami i córką. Uczestnicy gry podzieleni na grypy wędrowali według trasy zaznaczonej na mapie. Musieli dotrzeć do czterech punktów kontrolnych i odpowiedzieć na wylosowane pytania związane
z historią Jedlicza , zachowaniem się w różnych sytuacjach podczas wędrówki.

1 2Poszukiwali miejsc w Centrum Jedlicza związanych ze znanymi mieszkańcami
i wydarzeniami, które są upamiętnione na różnych tablicach oraz najgrubsze drzewo w parku.

3 4Odpowiedzi były punktowane. Wszystkie drużyny otrzymały podobna ilość punktów. Uczestnicy otrzymali dyplomy. Nagrodą dla dzieci była wycieczka do Ciężkowic
i Stróż. Gra podobała się i z pewnością odbędzie się jeszcze jesienią.

5 67

Na pamiątkowym zdjęciu, na schodach pałacu Stawiarskich znaleźli się wszyscy uczestnicy turystycznej zabawy.

Na punktach kontrolnych stanęli: Amelia Zioło, Jadwiga Borowy, Agnieszka Węklar, Dorota Mórz, Andrzej Gancarz a zuchów zachęciła do wzięcia udziału w grze komendantka Związku Drużyn Ziemi Jedlickiej Jolanta Muzyka.

8

W godzinach popołudniowych na Stadionie ZKS Nafty w Jedliczu „Cyba” zaprezentowało swoje stoisko. Znalazł się na nim stary sprzęt sportowy, wystawa prac konkursowych, fotografie z odbytych wycieczek, foldery turystyczne o regionie
i przygotowane przez członków Koła.

9 10

Na scenie wystąpiła przedstawicielka Koła Grażyna Twardzik i z wdziękiem konferansjerki zaprezentowała poczynania Koła.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom konkursu przez Panią Burmistrz Jolantę Urbanik. Dyplom i album otrzymała najmłodsza uczestniczka gry terenowej Gabrysi Twardzik i „turystyczna babcia” – Pani Lesława Twardzik.

11

Szlakiem kiwonów

Podczas Dni Jedlicza, w sobotnie przedpołudnie grupa osób wędrowała „Szlakiem kawonów”, który został wyznaczony przez sympatyka Koła Turystycznego „Cyba” pana Marka Osolińskiego.

12 13

Szlak prowadzi z Męcinki do Moderówka, Jaszczwi, Potoka i Jedlicze. Łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Szlak wiedzie przez miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka się ocalałe, stare urządzenia naftowe.

14

Wyczerpywanie się pokładów, modernizacja procesów wydobywczych oraz reorganizacja struktur górnictwa nafty i gazu w nieodległej przyszłości mogą sprawić, że jedynie trasa „Szlaku kawonów” i jego oznakowanie stanowić będą widomy ślad narodzin przemysłu naftowego na tym terenie. Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym przydaje uroczy krajobraz, determinowany zasobami unikalnej przyrody na całej trasie szlaku. Podziwiać można aleję stuletnich dębów, rozległą panoramę z kulminacją Cergowej, widok Jedlicza i wiosek rozmieszczonych na wzniesieniu Podniebyla.

Szlak bobrów

Koło turystyczne Cyba podczas Dni Jedlicza 04. 07. 2015 r. zorganizowało piesze wycieczki po gminie Jedlicze. Jedna z grup wystartowała z pod Zakładu ZPRE Jedlicze w Męcince trasą turystyczno-przyrodniczą „Żeremia, kłokoczka…”. Trasę wraz z mapą przygotowała Pani Dorota Mróz. Mimo doskwierającego upału wędrówka przebiegała w miłej pełnej wrażeń atmosferze. Uczestnicy dowiedzieli się o średniowiecznym grodzisku w Brzezówce, poznali stanowisko kłokoczki, podziwiali żeremia bobrów oraz zbiorniki retencyjne w lesie Potakówka. Uwieńczeniem wyprawy było ognisko z poczęstunkiem, dzięki uprzejmości miejscowych gospodarzy Pani Marii i Janusza. Uczestnicy mieli okazję rozpalenia ognia przy pomocy krzesiwa oraz strzelanie z mini kuszy. Przygoda zakończyła się przeprawą przez rzekę i radosnym powrotem do domów.

 

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/