Koło Turystyczne „Cyba” wystąpiło ze struktur Oddziału PTTK w Krośnie.

22 sierpnia 2016

W dniu 06.06.2016 r. odbyło się  w Jedliczu Walne Zebranie Koła Turystycznego  „Cyba” Oddział PTTK w Krośnie. Zabierając głos w dyskusji uczestnicy zebrania przedłożyli powody przemawiające za wystąpieniem z Oddziału i utworzeniem stowarzyszenia. Jednocześnie podziękowali Zarządowi Oddziału za cenne wskazówki i pomoc w rocznej działalności Koła.

Członkowie są osobami, które od lat uprawiają turystykę i chcą rozpowszechnić ją w swoim środowisku. Koło „CYBA” zamienia nazwę na Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA”. Dzięki takiemu przekształceniu będzie mogło starać się o różnego rodzaju dotacje na organizację turystycznych akcji dla mieszkańców gminy Jedlicze.

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/