Konkurs

9 czerwca 2016

Regulamin konkursowego zwiadu terenowego

 „Miejsca znane i nieznane w Gminie Jedlicze”

 

Cel konkursu

Wyszukiwanie ciekawych miejsc w Gminie Jedlicze, które będą opisane  w Informatorze turystyczno-krajoznawczym „Chodzimy – nie błądzimy po Gminie Jedlicze” wydanym
w ramach projektu realizowanego przez Grupę „Cybanci”.

Organizator

Grupa „Cybanci” z  Gminy Jedlicze.

Współpraca

Osoby reprezentujące organizacje współpracujące  w projekcie z Jedlicza: GOSiR – Team Bike, GOK, Gospodarstwo Agroturystyczne „Gawęda”, „Cyba”.

Uczestnicy

Zapraszamy mieszkańców  Gminy Jedlicze bez względu na wiek.

Forma konkursu

Należy wypełnić formularz konkursowy załączony do regulaminu.

Termin i miejsce złożenia prac

Prace należy złożyć do 24 czerwca 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Nagroda

Przewodniki turystyczne dla najciekawszej pracy z każdego sołectwa Gminy i Jedlicza wręczane podczas imprezy turystycznej na zakończenie projektu. Udział w wybranej wycieczce z „Cybą”.

Komisja konkursowa

Osoby reprezentujące organizacje współpracujące  w projekcie.

Postanowienia końcowe

Laureaci konkursu zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Regulamin do pobrania na stronie http://kolocyba.pl/projekt-grupy-cybanci/

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

 

 Załącznik do regulaminu

WZÓR Formularza konkursowego zwiadu terenowego – kliknij aby pobrać

 

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/