Najstarsze kościoły drewniane w Polsce południowo-wschodniej

14 stycznia 2017

W sali lekcyjnej stuletniej Szkoły Ludowej w Żarnowcu spotkała się z historykiem sztuki dr. Piotrem Łopatkiewiczem i artystką plastykiem panią Zofią Kędzierską liczna grupa osób. Był to wieczór pełen wrażeń artystycznych oprawionych wiedzą z historii sztuki.

1

Pan Piotr Łopatkiewicz przedstawił uwarunkowania budowy w XV wieku kościołów drewnianych,
w okolicach między innymi Krosna. Opowiadał o sposobach budowania świątyń, przybliżył rolę kolatorów, fundatorów. Wyjaśnił dlaczego nie budowano świątyń z modrzewia, nie posługiwano się gwoździami, burzono drewniane a na ich miejsce wznoszono murowane. Na artystycznych fotografiach zebrani zobaczyli wygląd, detale architektury, malowidła wewnątrz kościołów w Haczowie, Bliznem, Binarowej, Trzcinicy, Iwonicza i kilku innych.

2

Uczestnicy spotkania mogli również zobaczyć i podziwiać wystawę prac malarskich pani Zofii Kędzierskej. Były to, z wielka precyzją namalowane, specjalna techniką, stare kościoły drewniane
z obszaru prawie całych Karpat. Drewniane ramy obrazów podkreślały artyzm i piękno namalowanej architektury.

3 4

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/