WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

18 czerwca 2020

Zarząd ST “Cyba” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 w Szkole Ludowej w Żarnowcu.

W § 14 Statutu Stowarzyszenia jest zapis:
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)powoływanie władz Stowarzyszenia: wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
2)podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń;
3)uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;4)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
5)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
6)opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
7)ustalanie wysokości składek;
8)podejmowanie uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego (jeśli jest obowiązujące) oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/