ZAPROSZENIE

24 czerwca 2020

W dniu 26 czerwca o godzinie 18.00w Szkole Ludowej w Żarnowcu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”  w Jedliczu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie regulaminu obrad i Regulaminu Zarządu. Stowarzyszenia „CYBA”.
 5. Złożenie sprawozdania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 6. Złożenie sprawozdania przez Skarbnika Stowarzyszenia.
 7. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał.
 10. Wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie zebrania.

Statutowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba” jest obecność i czynny udział  w zebraniach.
                                                                                                Zarząd Stowarzyszenia

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/