Kadencja 2018-2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”

za okres 04.06.2018 r. – 26.06.2020 r.

sporządzone na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków

26 czerwca 2020r.

1. Sprawy organizacyjne:

W sprawozdaniu uwzględniono działalność Zarządu ST „Cyba” za kadencję od 04.06.2018 r. do  26.06.2020 r.

Na  Walnym Zebraniu Członków w dniu 4.czerwca 2018r. został wybrany Zarząd w składzie:

Jadwiga Karamus – prezes

Piotr Bednarczyk – wiceprezes

Małgorzata Jaskółka – skarbnik

Ewa Panas – sekretarz

Agnieszka Węklar – członek

Małgorzata Mosoń – członek

Elżbieta Śniecikowska – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

Agata Wieczorek – przewodnicząca

Agnieszka  Longawa – członek

Krzysztof Ryglewicz – członek

01.09 2016 r. Stowarzyszenie Turystyczne ”Cyba” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr. 0000633787, REGON:365287912; NIP: 6842644155 z siedzibą gmina Jedlicze, adres

ul. Gen, Tadeusza Kościuszki 39, 38-460 Jedlicze

Rachunek bankowy:

BS Rymanów Oddział w Jedliczu: 26863610282002140266100003

1. Sprawy organizacyjne:

Zarząd pracował zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, obowiązującymi uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz planem pracy na kolejne lata 2018, 2019.

Spotkania Zarządu odbywały się w sali Rynek 3, udostępnionej  przez Urząd Gminy  oraz w prywatnych domach członków Zarządu.

Spotkania  Zarządu odbywały się zgodnie ze Statutem co najmniej raz na kwartał, a w rzeczywistości , częściej, wg potrzeb i zadań do realizacji wynikających z planu pracy oraz kalendarza imprez i wycieczek.

 Na spotkaniach podejmowano uchwały związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

Zarząd działa społecznie i żaden z członków nie otrzymuje gratyfikacji finansowych.

Informacje o wydarzeniach ukazywały się na plakatach, stronie internetowej  www. kolocyba.pl  i facebookowej  Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba”oraz tablicy ogłoszeń udostępnionej w Rynku dla potrzeb Stowarzyszenia.

Profil na Facebook-u  prowadzi Małgorzata Mosoń. Na stronie można dzielić sięswoimi spostrzeżeniami. Wydarzenia są zamieszczane w błyskawicznym tempie, opisane w ciekawysposób, udokumentowane zdjęciami uczestników wycieczek.

Od kwietnia 2020r. stronę internetową z zaangażowaniem prowadzi Dorota Mróz. Plakaty od strony graficznej i informacyjnej opracowuje i drukuje Jadwiga Karamus.

Stowarzyszenie korzystało nieodpłatnie z sali oraz sprzętu do projekcji Gminnego Ośrodka Kultury na spotkania z podróżnikami  oraz na  coroczny przegląd fotografii i diaporam turystycznych  „Tędy i owędy w obiektywie” , który odbył się już po raz piąty i cieszy się coraz większą popularnością.

Korzystamy również z zabytkowego obiektu Szkoła Ludowa W Żarnowcu , a gmina użycza  nam sale domów ludowych w miarę dostępności na imprezy andrzejkowe.

Od maja 2018r.  po długich staraniach mamy możliwość korzystania z działki nr 882 położonej w Chlebnej, dzierżawcą działki należącej do skarbu państwa jest pan Roman Krawczyk, który opłaca podatek i udostępnia teren w ramach pomocy Stowarzyszeniu.

 Na bieżąco utrzymywany jest tam porządek, konserwowana mała infrastruktura w postaci ławek,  stołu, murowanego paleniska.

Znajduje się tam tablica informacyjna z regulaminem użytkowania i maszt. Miejsce to służy wypoczynkowi wszystkich mieszkańców, służy do spotkań turystycznych , w tym niestety do spotkań młodzieży, po których pozostaje nieporządek, szkoło, śmieci.

Istnieje  potrzeba dalszego zagospodarowania i postawienia tam niewielkiej wiaty.

Realizacja planu pracy – wycieczki

 1. W roku 2018 organizowano 22  wycieczki  górskie i krajoznawcze,  między innymi po Beskidzie Niskim, Sadeckim, Tatrach, Gorcach, Pieninach, Gorcach, Tatrach i Pienianach, Słowacji

(szczegóły w sprawozdaniu za 2018 rok)

 • W roku 2019 zaplanowano 22  wycieczki, z czego nie odbyło się 2 z powodu małej frekwencji: Biecz – Gorlice i Łancut

Zrealizowano 20 wyjazdów:

 1. Cergowa 6-1-2019
 2. Kozie Żebro – 12-01-2019
 3. BUSOV – 26-01-2019
 4. Karnawał z Cybą : z Puław Górnych do Pastwisk
 5. Chochołowskie Termy
 6. Szlakiem Ikon w Dolinie Sanu
 7.  Szlakiem po południowych stokach Gorców
 8. Beskid Żywiecki – Pilsko
 9. Spacer w Koronach Drzew- Bachledka
 10. Wschód Słońca na Połoninie Caryńskiej
 11. Słowackie Morskie Oko i Sninski Kamień 
 12. Spływ pontonowy po Sanie i wędrówka wokół  J. Myczkowieckiego
 13.  Węgry- Góry Tokajskie i degustacja win
 14.  Od Jeziorek Duszatyńskich w Rezerwacie Zwiezło poprzez Chryszczatą
 15.  „Ogród na Rozstajach” w Młodzawach Małych
 16.  Czerwone Wierchy – Tatry
 17.  Roztocze-Susiec  dwudniowa: 28/29-09-2019
 18.  Trzy Korony i Sokolica
 19.  Słowackie Zamki – Vinne ikąpielisko Kaluża
 20.  Mikołajkowy wypad ze słowackiej Habury do Jasiela

W wycieczkach brało udział od 20 do 50 osób. Prowadzili je przewodnicy :  Robert Kubit, Piotr Tabisz, Mateusz Podkul oraz:  Robert Mosoń ,  Jadwiga Karmus, Urszula Janowska, MałgorzataMosoń

Spotkania z podróżnikami:

Jacek Wnuk – O Wyprawach w Karpaty Wschodnie

11 razy w Karpaty Wschodnie – Jan Guzik

 Michał Futyra- Podróż po Wietnamie.

 Mateusz  Podkul  ” Węgry- nie tylko papryka, wino i baseny”

Imprezy:

-Projekt Grupy Nieformalnej „Cybanci „ i Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Podkarpacie” z Jedlicza „Bliżej NATURY – turystycznie i sportowo”28.03.2019 r.w sklepie Tesco, w Jedliczu odbyło się oficjalne, uroczyste wręczenie grantu

-Zimowe Ptakoliczenie 25-27 stycznia 2019

-IV Przegląd Diaporam o Tematyce Turystycznej  -10 autorów

-Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki wspólnie z PZW Jętka w Jedliczu

-VIII Rajd NordicWalking, szlakiem Parku Krajobrazowego doliny Sanu

-Powitanie lata z „Cybą” i MUKS-em

-Impreza plenerowa – zakończenie projektu V edycji TESCO – „Decydujesz, pomagamy”

– Narodowe Świeto Niepodległości przejście na cmentarz z I wojny światowej  w  lesie Grabińskim i ognisko z pieśnią patriotyczną

-Andrzejki w  Domu Ludowym w Męcince 

-Przedświąteczne podsumowanie roku pod hasłem „Oj, działo się..”

Inne:

W trakcie spotkań i wycieczek organizowaliśmy akcje pomocy „Dla Zbyszka”.

W roku 2020 do marca udało się zrealizować część planu wycieczek i imprez, kolejne odwołano, ze względu na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia komunikacyjne. Działalność Stowarzyszenia zawieszono.

Odbyły się:

Wycieczka na  Pogórze Rożnowskie

Turystyczny Karnawał z Cybą  w Chyrowej  (impreza 2 dniowa)

Beskid Sądecki- Dzwonkówka, Bereśnik do Szczawnicy

Po kwarantannie:

Bukowe Berdo

Po Pogórzu Dynowskim. Trasa:  Odrzykoń, Rzepnik, Wojkówka

Wędrujemy ścieżką historyczno – przyrodniczą w gminie Czarna: Jaskinia w Rosolinie

Inne imprezy:   

I Spotkanie noworoczne na Cybie

V Przegląd Diaporam o tematyce turystycznej „Tędy i owedy w obiektywie” – 12  uczestników prezentacji

Tłusty czwartek z Cybą w Szkole Ludowej w Żarnowcu

Dzień Mężczyzny

Finanse Stowarzyszenia

Księgowość prowadziło Biuro Rachunkowe Jolanta Podkul w Krośnie według obowiązującychprzepisów. Została podjęta uchwała o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, co zostałozgłoszone do Urzędu Skarbowego w Krośnie we wrześniu 2016 r.

Na koniec roku obrachunkowego księgowa składa do US deklaracje o podatku dochodowymCIT-8 , CIT-8/0, CIT- D.

Decyzją Zarządu wypowiedziano umowę z Biurem rachunkowym, termin upływa 31 lipca 2020.

Zostanie zawarta nowa umowa z Biurem w Jedliczu od 1 sierpnia 2020r.

Na finanse Stowarzyszenia składały się:

– przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

– przychody z działalności statutowej – składki

Stowarzyszenie ponosiło stałe wydatki na: materiały biurowe, abonament telefoniczny, internetowy, prowadzenie księgowości, zakupiono telefon, drukarkę na potrzeby działalności skarbnika, wydatkiokazjonalne takie jak: upominki  dla osób na spotkania, nagrody za udział w wycieczkach, gadżety reklamowe, poczęstunek podczas spotkań, konserwacje małej infrastruktury na Cybie, wynagrodzenie dla przewodników.

Wnioski i podziękowania:

Oprócz wymienionych działań odbywają się spotkania i imprezy z potrzeby bycia razem,zawartych przyjaźni, które są „wartością dodaną” do naszej działalności. Obchodzimy urodziny,  urodziny skorpionów, organizujemy sylwestrowe imprezy w gronie przyjaciół. Uczestniczymy i jesteśmy zapraszani do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji w sąsiedniej Gminie Chorkówka. Grono uczestników naszych imprez powiększa się.

Szczególnie dziękuję:

Małgosi Jaskółce, Małgosi Mosoń, Agnieszce Longawie, Agnieszce Węklar, Romanowi Krawczykowi, Robertowi Brekieszowi, Dorocie Mróz, Agacie Wieczorek, Ewie Panaś, Piotrkowi Bednarczykowi, Eli Śniecikowskiej, Ryśkowi i Markowi, wszystkim, którzy pomogli, wspierali czynem, słowem, myślami.

Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba”

Jadwiga Karamus


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/