Realizacja projektu „Bliżej NATURY – turystycznie i sportowo” na półmetku

10 czerwca 2019

Minęło dwa miesiące od rozstrzygnięcia konkursu TESCO „Decydujesz , pomagamy”. Był to okres przygotowań do prac w terenie , czyli w dolinie Jasiołki (Jedlicze Zawodzie – Jedlicze Męcinka). Z inicjatywy Klubu Wędkarskiego „Jętka” cały teren został uprzątnięty ze śmieci. W Domu Ludowym w Męcince odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego została przedstawiona prezentacja projektu i przybliżony system ochrony przyrody NATURA 2000 – „Dolina Jasiołki”.

Wraz z pracownikami Nadleśnictwa Kołaczyce , Leśnictwo Tarnowiec wyznaczono trasę spacerową przez wzniesienie Potakówki, która wraz z trasą dolinną tworzy pętlę o długości ok. 8 km. Kilkakrotna penetracja terenu pozwoliła na wyznaczenie tzw. ścieżki do bobrów. Wije się ona pomiędzy trzema dużymi stawami i licznymi wyrobiskami pożwirowymi. Stawy utworzono na byłych wyrobiskach kilka lat temu. Są one zasilane ciekami spływającymi ze wzniesienia Potakówki i połączone ze sobą systemem rur. Brak zainteresowania gospodarzy tym terenem spowodował częściową dewastacje tego przedsięwzięcia. Zaangażowanie kilku osób, które doceniają wartość tego wodnego obszaru, zapobiega dalszej destrukcji utworzonych stawów. Wiosną i zimą bardzo dobrze widać bobrowe korytarze i żeremia. Latem, w pełni wegetacji roślinności trudniej je wypatrzeć poprzez zarośla.

Przy współpracy z Gminą Jedlicze został opracowany folder o ścieżkach, jako mini przewodnik, ze szkicem sytuacyjnym ścieżek. Opracowanie przewodnika ułatwiła praca na Olimpiadę Geograficzna , w której zostały opisane osobliwości przyrodnicze w dolinie Jasiołki. Wykonana została plansza terenu, która będzie umieszczona na tablicy informacyjnej.


Przed realizatorami projektu czyli Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Podkarpacie”, grupą nieformalną „Cybanci” i Stowarzyszeniem Turystycznym „Cyba” jeszcze dwa ważne zadania: wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów z umieszczeniem ich wzdłuż ścieżki oraz zorganizowanie imprezy plenerowej , turystyczno-sportowej, dla mieszkańców gminy Jedlicze. Na imprezę zapraszamy, o terminie powiadomimy.

Fot. D. Mróz

Folder do pobrania „Ścieżki turystyczno-przyrodnicze DOLINA JASIOŁKI – JEDLICZE ZAWODZIE – JEDLICZE MĘCINKA – Mini przewodnik

Realizatorzy projektu

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/