Spotkania promocyjne edukacyjnej gry planszowej o „Krainie Nafty”

28 września 2018

W dniach 25 i 26 września br. odbyły się spotkania, na których została przedstawiona edukacyjna gra planszowa „ Z Tołhajem w Beskid” opracowana

w Stowarzyszeniu Turystycznym „Cyba”. Gra została wydana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych
w ramach Projektu Grantowego pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

Spotkania promocyjne odbyły się w Szkole Podstawowej w Jedliczu, gdzie uczestnikami byli gimnazjaliści oraz zainteresowane osoby z gminy Jedlicze

Gimnazjaliści podczas gry sprawdzali swoją wiedzę o regionie, a ci którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania otrzymali grę w nagrodę. W Gminnej

Bibliotece Publicznej w Iwoniczu – Zdroju oraz w Urzędzie Gminy w Chorkówce uczestnikami spotkania byli nauczyciele i pracownicy kultury, z miejscowości

należących do tych gmin.

Podczas spotkania Dorota Mróz, współautorka gry i prowadząca projekt, opowiedziała o całokształcie pracy związanej z powstaniem gry, kosztach oraz

nakreśliła główne cele jakie mieli twórcy tej gry. Przedstawiła również pokrótce zasady gry i oczywiście zachęciła uczestników do aktywnego korzystania

i rozpowszechnienia jej we własnym środowisku. Gra ma służyć do lepszego poznania region w którym żyjemy.

Spotkania były bardzo żywiołowe, a gra cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Wszyscy uczestnicy i reprezentowane placówki otrzymały gry

do użytkowania.

Janina Wyłób

Fot. D. Mróz

Komentarze zablokowane.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/