Początki działalności

Kto turystą się czuje z Kołem „Cyba” wędruje
19.02.2015r. – 06.06 2016 r.

„Turystyka łączy pokolenia”, „Turystyka rodzinna”, „Od dzidziusia do dziadusia” te i inne  hasła Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego zachęcające do uprawiania turystyki i poznawania kraju.

Turystyka jako forma spędzania czasu nie jest w naszym środowisku, czyli Gminie Jedlicze, dostatecznie zorganizowana i dlatego grupa turystów z Gminy występuje z inicjatywą utworzenia koła przy Oddziale PTTK Krosno.

W dniu 19 lutego 2015 r. godz. spotykają się  osoby zainteresowane turystyką w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu.  19 osób podpisuje deklarację wstąpienia do Koła.

Wybrano osoby reprezentujące Koło: Dorotę Mróz, Bogusława Chlebickiego , Andrzeja Paradysza, Elżbietę Śniecikowską.

Koło przyjmuje nazwę „Cyba” , która jest nazwą lokalną wzniesienia (289 m n. p. m.) położonego pomiędzy Chlebna  –  Długie (Wisze).

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie w dniu 28.04.2015 r. Koło zostaje włączone do struktur Oddziału. Do długich poszukiwaniach siedziby uzyskuje salę na użytkowanie 1 raz w tygodniu w dawnej bibliotece – Rynek 3.

I Walne Zebranie Członków odbywa się 12.06.2015 r.  W zebraniu uczestniczy 22 osoby przy 37 osobach zapisanych do Koła.

Koło Turystyczne „Cyba” wystąpiło ze struktur Oddziału PTTK w Krośnie.

W dniu 06.06.2016 r. odbyło się  w Jedliczu Walne Zebranie Koła Turystycznego  „Cyba” Oddział PTTK w Krośnie. Zabierając głos w dyskusji uczestnicy zebrania przedłożyli powody przemawiające za wystąpieniem z Oddziału i utworzeniem stowarzyszenia. Jednocześnie podziękowali Zarządowi Oddziału za cenne wskazówki i pomoc w rocznej działalności Koła.

Członkowie są osobami, które od lat uprawiają turystykę i chcą rozpowszechnić ją w swoim środowisku. Koło „CYBA” zamienia nazwę na Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA”. Dzięki takiemu przekształceniu będzie mogło starać się o różnego rodzaju dotacje na organizację turystycznych akcji dla mieszkańców gminy Jedlicze.

01.09. 2016 r.  –    ….
1.09.2016 r. Sąd Rejonowy – XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie  zarejestrował nasze stowarzyszenie jako Stowarzyszenie Turystyczne “Cyba” w skrócie ST “Cyba” nadając mu nr. KRS 0000633787.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/